logo UŁ

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Łódzkiego
Zapytanie: POPA ARKADIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wersja do druku | Pobierz plik do edytora | | tabela | Nowe wyszukiwanie
1/11
Rok: 2006
Język: pol pol eng
Autor: Lizis Marcin mgr Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Studiów Informatycznych Zakład Informatyki
Tytuł: Udostępnianie on-line informacji dla pracowników firmy
Czasopismo i lokalizacja: Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej 2006 Nr 4 Seria Technologie informacyjne
Strony i szczegóły: s.871-877 tab.

Uwagi: Streszcz. Summ. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Popa Arkadiusz mgr współaut. Udostępnianie on-line informacji dla pracowników firmy Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Wojczyk Sebastian mgr współaut. Udostępnianie on-line informacji dla pracowników firmy Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Streszczenia: Referat opisuje rozbudowany system informacyjny dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego zintegrowany z systemem zarządzania uczelnią. Portal ten tworzony jest w oparciu o dane pochodzące z wdrożonego modułu kadrowo-płacowego. Każdy pracownik, po wyrażeniu zgody na publikację jego danych, po uprzedniej autoryzacji, może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych przez pracodawcę dotyczących jego osoby. W zależności od wyrażonego akcesu publikowane mogą być dane osobowe oraz dane dotyczące poborów ze wszystkimi pochodnymi. Zadaniem opisywanego portalu jest ułatwienie pracownikom dostępu do ich aktualnych danych przy coraz powszechniejszym dostępie do sieci internet. Referat omawia także zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa tego typu systemów. The paper describes a complex information system for the employees of the University of Lodz, integrated with a system managing the University. The portal is being created basing on the data from already implemented modules Employees and Salaries. Each employee who agreed to publish his personal data, after the authorization may obtain an access to this data, gathered by the employer. Depending on the given permission there may by published personal data and data concerning the salaries. The task of the described portal is to facilitate an access to the employees' data, as the internet access is more common. The paper describes as well the security problem of this kind of systems.
2/11
Rok: 2006
Język: pol pol
Autor: Lizis Marcin mgr Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Studiów Informatycznych Zakład Informatyki
Tytuł: Zastosowanie standardu XML do przechowywania danych finansowych
Tytuł całości: //W: Bazy danych: struktury, algorytmy, metody/ S.Kozielski [i in.] . - Warszawa, 2006
Opis fizyczny dokumentu zwartego: s.177-182
Uwagi: Summ. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Wojczyk Sebastian mgr współaut. Zastosowanie standardu XML do przechowywania danych finansowych Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Popa Arkadiusz mgr współaut. Zastosowanie standardu XML do przechowywania danych finansowych. Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Streszczenia: Od początku istnienia instytucji finansowych ich klienci chcieli posiadać wiedzę o wykonanych operacjach. Na początku otrzymywali ją w postaci przekazu ustnego, potem pisanego, drukowanego. W ciągu ostatnich kilkunastu lat bardzo dynamicznie rozwija się prezentacja historii różnych rachunków w postaci elektronicznej. Szczególnie dużą popularnością cieszą się różne postaci XML-a. W poniższym artykule opisane zostały najistotniejsze cechy takiego sposobu przekazywania danych finansowych.
3/11
Rok: 2007
Język: pol pol
Autor: Wojczyk Sebastian mgr Wydział mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Tytuł: Idea Samooptymalizujących Sieci Neuronowych SONN budowanych na bazie metrycznej przestrzeni cech wejściowych
Tytuł całości: //W: Bazy danych : nowe technologie : architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych. - Warszawa, 2007
Opis fizyczny dokumentu zwartego: s.315-324
Uwagi: Streszcz. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Popa Arkadiusz mgr współaut. Idea Samooptymalizujących Sieci Neuronowych SONN budowanych na bazie metrycznej przestrzeni cech wejściowych Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Lizis Marcin mgr współaut. Idea Samooptymalizujących Sieci Neuronowych SONN budowanych na bazie metrycznej przestrzeni cech wejściowych Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim Zakład Informatyki
Streszczenia: Niniejszy rozdział przedstawia sposób konstrukcji oraz możliwości Samooptymalizujących Sieci Neuronowych. Są to sieci przeznaczone do klasyfikacji wzorców uczących i stanowią stosunkowo nową grupę sieci neuronowych realizujących swoiste systemy eksperckie. Idea leżąca u podstaw tych sieci zakłada konstrukcję gotowej, działającej sieci tylko na podstawie analizy danych źródłowych, bez jakiegokolwiek procesu uczenia sieci neuronowej. Sieć konstruuje się w oparciu o nejlepsze cechy wejściowe wybierane na podstawie wartości specjalnie skonstruowanych i wyliczonych współczynników dyskryminacji. Metryczność przestrzeni cech pozwala na wyznaczanie lepszych dyskryminantów, ponieważ uwzgledniają one nie tylko wartości pojedynczej cechy, ale również otoczenie (kontekst), w którym dana cecha występuje.
4/11
Rok: 2007
Język: pol pol eng
Autor: Wojczyk Sebastian mgr Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Tytuł: Konwergencja systemów teleinformatycznych na podstawie sieci komputerowych i telefonii IP
Tytuł całości: //W: Problemy społeczeństwa informacyjnego. T.2. Monografia / Red. Agnieszka Szewczyk. - Szczecin, 2007
Opis fizyczny dokumentu zwartego: s.893-898
Uwagi: Streszcz. Summ. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Lizis Marcin mgr współaut. Konwergencja systemów teleinformatycznych na podstawie sieci komputerowych i telefonii IP Filia Uł w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Studiów Informatycznych Zakład Informatyki Popa Arkadiusz mgr współaut. Konwergencja systemów teleinformatycznych na podstawie sieci komputerowych i telefonii IP Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Streszczenia: Referat ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci komputerowych do wdrażania telefonii IP. Podejście takie ma na celu przede wszystkim ograniczenie wydatków związanych z komunikacją głosową dla firm oraz rozszerzenie wachlarza dostępnych usług między innymi o konferencyjne połączenia głosowe, wideokonferencje, zdalny dostęp do usług katalogowych i dokumentów. Referat krótko omawia historię telefonii tradycyjnej, jej rozwój i ewolucję w kierunku telefonii IP. Omówione zostały podstawowe usługi wchodzące w skład dość szerokiego pojęcia telefonii IP oraz zyski wynikające z jej zastosowania. Article has presentation of capability of utilization existing infrastructure of computer network for IP telephony. First of all is limitation of working costs of voice communication for firms and expansion of available services between other about conference voice connections, videoconferences, remote access to catalog services and documents. Article shortly discusses history of traditional telephony and evolution from traditional telephony to IP telephony. It presets basic services of IP telephony and profits from using it in company of the future.
5/11
Rok: 2007
Język: pol pol
Autor: Lizis Marcin mgr Filia Uł w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Studiów Informatycznych Zakład Informatyki
Tytuł: Samooptymalizujące siatkowe sieci neuronowe
Tytuł całości: //W: Bazy danych : nowe technologie : architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych. - Warszawa, 2007
Opis fizyczny dokumentu zwartego: s.325-334
Uwagi: Streszcz. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Wojczyk Sebastian mgr współaut. Samooptymalizujące siatkowe sieci neuronowe Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Popa Arkadiusz mgr współaut. Samooptymalizujące siatkowe sieci neuronowe Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Streszczenia: Samooptymalizujące sieci neuronowe reprezentują nowe podejście do tworzenia sieci. Topologia oraz wagi połączeń są generowane automatycznie na podstawie dostarczonych wzorców. Tak stworzone sieci cechują się 100% właściwą klasyfikacją wzorców. Opisane w tym rozdziale sieci siatkowe posiadają dodatkową cechę polegającą na grupowaniu cech współzależnych. Dzięki temu, w wielu badanych zagadnieniach otrzymaliśmy wyniki lepsze od zwykłych sieci samooptymalizujących.
6/11
Rok: 2008
Język: eng eng
Autor: Popa Arkadiusz mgr Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Tytuł: Self Optimizing Neural Network - as expert system in medical heart attack
Czasopismo i lokalizacja: Journal of Medical Informatics and Technologies 2008 Vol.12
Strony i szczegóły: s.77-82 il.

Uwagi: Summ. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Wojczyk Sebastian mgr współaut. Self Optimizing Neural Network - as expert system in medical heart attack Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Lizis Marcin mgr współaut. Self Optimizing Neural Network - as expert system in medical heart attack Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim Instytut Studiów Informatycznych Zakład Informatyki
Streszczenia: The main aim of Self Optimizing Neural Network (SONN), which are presented in this paper, is construction of expert system on the basis of analysis of medical information about group of patients. The expert system is built on the basis of neural network, and the main task of this system is to expect future patient health, based on information about the patient. Such a system can give the doctors a hint about that what can be happen with patient. And what is more important - the SONN construction process is very flexibly and adapts topology and all weights to training data. This is undoubtedly a great advantage of this type of neural network. Moreover the construction process is quite simple. The network topology and all connections between neurons can be easy implemented and kept in such a way, which allows to create very efficient expert system. In this paper we describe the process of construction of neural network which is based on one-shot analysis of learning patterns. On the basis of appropriate computation the SONN topology is built. The construction process can be repeated on the larger group of patients. In this way the expert system (based on SONN) will be bette
7/11
Rok: 2008
Język: pol pol eng
Autor: Fulmański Piotr dr Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Tytuł: Wspomaganie obliczeń równoległych z wykorzystaniem kart graficznych - architektura CUDA
Tytuł całości: //W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research XV / Red. Jan Zarzycki . - Wrocław, 2008 . - (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 214)
Opis fizyczny dokumentu zwartego: 6 s.
Uwagi: Streszcz. Summ. - Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Popa Arkadiusz mgr współaut. Wspomaganie obliczeń równoległych z wykorzystaniem kart graficznych - architektura CUDA Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Witczak Dominik student współaut. Wspomaganie obliczeń równoległych z wykorzystaniem kart graficznych - architektura CUDA Wydział Mat.i Inf.
Streszczenia: Artykuł opisuje wykorzystanie popularnych i łatwo dostępnych układów graficznych w celu przeprowadzenia obliczeń równoległych o znacznym stopniu złożoności. Prezentujemy krótko architekturę CUDA, omawiamy zadanie jakie wykorzystaliśmy w doświadczeniu i formułujemy wnioski. The paper describes how to use popular, chap and accessible graphic cards in order to perform complex and highly parallel computations. CUDA architecture is presented shortly. The problem used in tests is described and conclusions are formed.
8/11
Rok: 2009
Język: eng
Autor: Popa Arkadiusz mgr Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i teorii Sterowania
Tytuł: Efficacy of self optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention
Tytuł całości: //W: European Society of Cardiology = ESC Congress 2009. Barcelona 29 August - 2 September. Scientific Programme Online. Abstract : P3O54
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Fulmański Piotr dr współaut. Efficacy of self optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention Wydział Mat. i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania Nowakowski Andrzej prof.dr hab. współaut. Efficacy of self optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention Wydział Mat. i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Poch. z innej ucz. lub kraj. Powtarzalne, tyle ile osób chcemy w ind.: Forys J. współaut. Efficacy of self optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention Łódź Uniwersytet Medyczny Kasprzak J.D. współaut. Efficacy of self optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention Łódź Uniwersytet Medyczny
Impr., związ.z dok.,np. konf., symp., która ma być w ind.: European Society of Cardiology 2009 Barcelona
9/11
Rok: 2009
Język: pol pol eng
Autor: Fulmański Piotr dr Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Tytuł: System cyfrowego przetwarzania obrazów
Tytuł całości: //W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych = The computer-aided scientific research. T.16 [2009]
Opis fizyczny dokumentu zwartego: s.123-130
Uwagi: Streszcz. Summ. -Bibliogr.
Odpow.w bibliogr.podmiotow.współprac. z 101 i związ. z UŁ: Popa Arkadiusz mgr współaut. System cyfrowego przetwarzania obrazów Wydział Mat.i Inf. Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Streszczenia: W artykule opisana została architektura systemu przetwarzania obrazów ogólnego przeznaczenia. Omówiono czynniki mające wpływ na przyjęte założenia. Przedstawiono najistotniejsze elementy systemu. Zaprezentowano aplikację, która stanowi programową realizację proponowanych rozwiązań, wskazując jednocześnie dalsze planowane kierunki rozwoju. The paper describes a digital image processing system architecture. The influence of different factors to the adopted guidelines is siscussed. The most important components of the system are described. An application implementing proposed approach is presented and plans for the future works are sketched.
10/11
Rok: 2013
Autor: A[ndrzej] Nowakowski, A[rkadiusz] Popa.
Tytuł: A Dynamic Programming Approach for Approximate Optimal Control for Cancer Therapy
Czasopismo i lokalizacja: Journal of Optimization Theory and Applications 2013 Vol. 156 No. 2
p-ISSN: 0022-3239
e-ISSN: 1573-2878
Strony i szczegóły: pp. 365-379 bibliogr., Sum.

Słowa kluczowe: programowanie dynamiczne
Słowa kluczowe: ε-optymalność
Słowa kluczowe: optymalna terapia leczenia raka

Słowa kluczowe angielskie: dynamic programming
Słowa kluczowe angielskie: ε-Value function
Słowa kluczowe angielskie: ε-Optimal control problems
Słowa kluczowe angielskie: Hamilton-Jacobi inequality
Słowa kluczowe angielskie: Cancer therapy

Praca afiliowana przez UŁ
Punktacja MNiSW: 30.000
open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED
open-access-licence: CC-BY
open-access-release-time: AT_PUBLICATION
open-access-article-mode: OTHER
Adres url:
DOI: (15 August 2012)

Pe-ny tekst


11/11
Rok: 2013
Autor: Piotr Fulmański, Arkadiusz Popa, Alicja Miniak-Górecka, Jakub Foryś.
Tytuł: Samooptymalizujące sieci neuronowe jako narzędzie wspomagające w długoterminowym przewidywaniu ryzyka wystąpienia ponownego zawału serca
Tytuł całości: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej
Adres wydawniczy: [Warszawa] , Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit 2013
Opis fizyczny dokumentu zwartego: s.543-560 ryc., bibliogr.
Seria wydawnictwa zwartego: Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania T.9
ISBN: 978-83-7837-024-6
Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe
Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja

Słowa kluczowe angielskie: artificial neural networks
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego